Nieuws
Psychiatrie Café

 

Informatie, discussie en ontmoeting voor (ex-)cliënten, betrokkenen en andere belangstellenden.


Psychiatriecafé Centrum:
Locatie: Buurthuis De Boomsspijker, Recht Boomssloot 52.
Iedere laatste vrijdag van de maand.
Van 17.00-19.30 uur is de foyer van het buurthuis op de derde etage open.
Toegang vrij, koffie en thee gratis.


Psychiatriecafé Noord:
Huis van de wijk De Meeuw, Motorwal 300.
Iedere tweede dinsdag van de maand.


Psychiatrie Café IJburg:
Locatie: Buurtkamer IJburg, Ed Pelsterpark 8.
Elke eerste vrijdag van de maand geopend.
De toegang is vrij. Wil je mee-eten? Reserveer bij Elsa van der Kooy een maaltijd voor slechts €2,50.
Voor meer informatie: Elsa van der Kooy, tel. 06-29402039 of e-mail naar elsa.vander.kooy@roads.nl

Psychiatrie Café West:
Locatie: Mansveltschool, Karel Doormanstraat 125.
Iedere derde vrijdag van de maand.
Info: Marieke Starreveld, tel. 06-46731338.

 

Herstelcafé Zuidoost
Voorlopige werknaam; elke derde woensdag van de maand op de middag.
Locatie: Rolandzaal 2, Henriëtte Roland Holsthuis, Kortvoort 100.
Toegang is gratis.
Zie ook: www.vriendggz.nl/psychiatrie-cafe-vriendenhuis-amsterdam

 

Multiloog-bijeenkomsten in 2018


In Multiloog-bijeenkomsten worden ervaringen met (psychische) problemen in het dagelijkse leven vanuit verschillende achtergronden en posities met elkaar uitgewisseld. Iedereen is welkom en de toegang is gratis.
Klik hier voor data en locaties van Multiloog-bijeenkomsten in Amsterdam.


Anoiksis: PSS als moderne naam voor Schizofrenie


Vereniging Anoiksis is op zoek gegaan naar een moderne naam voor schizofrenie. We zouden voortaan niet meer moeten spreken over schizofrenie maar over Psychosis Susceptibility Syndrome (PSS) oftewel psychose gevoeligheid syndroom.
Lees hier het persbericht


 

 

 

Top